e-EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde vermiş olduğum dersleri aynı zamanda uzaktan eğitim ile de yürütmekteyim. Derse yardımcı bir araç olarak kullanmış olduğum Öğretim Yönetim Sistemi olan Moodle kullanılmaktadır. Bu sayede öğrencilere daha fazla zaman ayrılmaktadır. Öğrencilere derste konular; zaman darlığı ve öğrencinin fazla olmasından dolayı yeterince detaylı bir şekilde anlatılamamaktadır. Konu ile ilgili anlatılmak istenen detaylı bilgiler ve o günkü derste anlatılan konular ve o konulara ait materyaller sisteme konmakta ve öğrencini zaman ve mekan bağımsız erişimi sağlanmaktadır. Ayrıca öğrenci derste sormayı unuttuğu soruyu veya dersine çalışırken aklına gelen bir konuyu bu sistemi kullanarak dersin hocasını okulda bulmasına gerek kalmadan sorabilmektedir.

Bu da öğrencileri daha istekli kılmaktadır.

OnEx e-Learning System’e ulaşmak için lütfen tıklayınız.