YAYINLARIM

Yayınları okumak için lütfen üzerine tıklayınız.


    • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 

 

    • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : 

GÜLSEÇEN, S., AYVAZ REİS, Z., SELÇUKCAN EROL, Ç., KARTAL Karataş, E., GEZER, M., ŞİMŞEK, İ., ASSAADİ, Y., DERELİOĞLU, Y., YILDIRIM, K., GÜRSUL, F., MUTLU, D., ŞİŞMAN, B., ÖZEN, Z., 2011. “Teaching computer programming online or face to face: a quantitative study”, WCIT-2011 2nd World Conference On Informatıon Technology, Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & Spa, 22-27 November, 2011, Antalya / Turkey.

ŞİMŞEK İ. ve İNAN G. “The Effect of e-learning Based Computer Course on the Computer Self-efficacy Levels of Pre-service Teachers “, International Educational Technology Conference , (2011)

AYVAZ REİS Z. ve ŞİMŞEK İ.An Integratable Online Full Examination Module For E-Learning Systems: Onex”, International Educational Technology Conference , (2010)

ŞİMŞEK İ. ve ERYENEN İNAN G. “The relationships between the academic self-efficacy, computer self-efficacy and academic achievement of pre-service teachers on computer education course”, 3rd International Future-Learning Conference , (2010)

ŞİMŞEK, İ., ŞİŞMAN, B., AYVAZ REİS, Z., ÇALIŞKAN H., “Web Tabanlı Bir Eğitim Uygulaması: BS E-Learning System,” 2nd Int. Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning , (2008)

EROL O., ŞİŞMAN, B., ŞİMŞEK İ., EROL Ç., “Towards To Virtual Herbarium: ISTF ( Istanbul University , Science Faculty Herbarium),” Proc. 2nd Int. Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning , (2008)

    • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 

 

    • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler: 

ŞİMŞEK, İ., AYVAZ REİS, Z., “E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Sınav Modülü: OnEx“, III. İstanbul Bilişim Kongresi, 29-31 Mayıs 2009 , (2009)

ŞİŞMAN B., ŞİMŞEK İ., AYVAZ REİS Z. “İnternet Destekli Eğitimde Bir Modül : Web Ortamını Etkin Kullanmak“, Akademik Bilişim 2007 , (2007)

ŞİMŞEK İ., ÖZSOY GÜNEŞ Z., KIRBAŞLAR F.G., AYVAZ REİS Z. “Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Geliştirme: Temel Gıda Maddelerinin Günlük Yaşamdaki Yeri” , (2007)

    • E. Diğer yayınlar : 

Şimşek, İ., Ayçiçeği Dinn, A. (2013). Tıp Kariyer Günleri Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi. 3. 22-35.

ŞİMŞEK İ., KOÇDAĞ S., KAPTAN E., “Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi: Diziler Örneğinin Uygulanması”, Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim F , (2006)

ŞİMŞEK İ., , “Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Dairede Alan Örneği”, Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir , (2006)